Новини

Доц. Иван Колев: Ключовите думи: традиция, новаторство, вяра

 

 

Общото събрание на БКС наближава. Мненията, предложенията, програмите, които получаваме в maxbike.ng, зачестяват. Това е радващо /и задължаващо/ явление.

От всички писма лъха най-вече искрена загриженост за развитието на нашия хубав спорт. И нещо особено радващо: тонът на дискусията, която подхванахме в сайта, е цивилизован, градивен, спортменски.  

Днес ви предлагаме „кратката програма“ на един от кандидатите за председател на Българския колоездачен съюз /БКС/ - доц. Иван Колев от Националната спортна академия /НСА/. Той е бивш колоездач, преподавател в НСА, доктор. Кандидатурата му е издигната от СКK „Зебри“ /Нови Искър/.

Преди всичко искам да благодаря на колегите, които издигнаха моята кандидатура за председател на БКС. Това най-малкото означава, че те виждат в мое лице нещо ново, различно; вярват, че ще съумея да променя към по-добро онова, което се случва в колоезденето през последните 15 години. Признавам, че при такъв тип кредит на доверие не мога да остана безразличен.

Съгласих се да участвам в това своеобразно състезание, надявам се – преди всичко на концепции и идеи, защото мисля, че заедно с всичски, които биха подкрепили тезите ми,  всички заедно, ще можем да поставим началото на така желаните сериозни промени в развитието на нашия вековен Съюз.

Посоката на тези промени се очертава от четири основни жалона: професионализъм, коректност, прозрачност, екипност.

Представям ви в тезисен вид виждането си за основните насоки, в които трябва да се развива БКС през периода от 2014 до 2019 г.

Бих се радвал, уважаеми колеги и обикновени любители на колоезденето, ако не останете безразлични към предложенията ми и изпитате желание да ги коментирате независимо по какъв начин. Това би означавало, че нещо все пак ви е докоснало. Смятам, че само така, чрез сблъсъка на мнения, в откровен и спокоен разговор ще можем да намерим най-вярното решение за бъдещото управление на Българския колоездачен съюз.

Ето я и моята

 

                                        КРАТКА ПРОГРАМА

       НАСОКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА НА КОЛОЕЗДАЧНИЯ СПОРТ

 

Основната цел на ръководството на БКС ще бъде развитието на колоездачния спорт във всички негови дисциплини, разновидности, възрастови групи:

•        Шосе

•        Писта

•        Планинско колоездене

•        БМХ

•        Параколоездене

 

І. 1. Уважаеми членове на Общото събрание, ако бъда избран от вас, в рамките на 7 /седем/ работни дни всички клубове ще получат наименоването и инструкциите на първия /за начало/ финансов проект, в който да имат възможност кандидатстват. Това е вид подпомагане, свързано с развитието на колоездачния спорт.

І. 2. Решенията от заседанията на УС ще бъдат публикувани редовно, в рамките на 3 /три/ работни дни, в сайта на БКС. Така ще сте винаги „в час“ с работата на ръководството.

І. 3. Ще има пълна прозрачност на финансовите средства, като бюджетът ще бъдеа по пера. Отчетът за изтеклата година ще ви бъде изпращан 7 /седем/ дни преди Общото отчетно събрание, за да се запознавате подробно за свършената работа.

І. 4. Ще създам дееспособен работещ управителен съвет, в който всеки ще има ясни персонални задължения и отговорности.

І. 5. Оптимизиране на цялостна стратегия за развитието на колоезденето до 2020 г. Тя се основава на осъществянае на цели в:

•        Краткосрочен план - до 1 /една/ година

•        Средносрочен план - до 3 /три/ години

•        Дългосрочен план - над 4 /четири/ години

І. 6. Съществено подобряване на качеството на дейност във всяко звено на БКС. Виждам следните начини тази цел да бъде превърната в реалност: Съгласно устава на БКС /глава 9. т. 2/ ще бъдат създадени следните комисии: шосейно колоездене, пистово колоездене, планинско колоездене, БМХ, параколоездене и художествено колоездене. Ще има и още две комисии, които ще са в помощ на УС.

І. 7. Председатялт на БКС ще публикува отчети за участията си в мероприятия, представляващи БКС.

І. 8. Ще бъде гарантирано правото на достъп до информация за всеки член на БКС.

І. 9. Специално внимание ще бъде обърнато на съдийската комисия - за повишаване на подготовката на реферите.

І. 10. МОК включи дисциплината БМХ в програмата на Олимпийските игри. Време е да започнем интензивна работа в тази насока за:

•        изграждане на трасе за БМХ

•        снабдяване на клубовете с велосипеди БМХ

•        провеждане на държавни първенства

•        сформиране на национален отбор и участия в международни състезания.

І. 11. Изграждане на надежден национален отбор във всички възрасти в планинското колоездене и участия в състезания. Организиране и на други стартове - по интересната дисциплина “Ендуро“, например.

І. 12. Съвместно с Центъра за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски” да се проведе обучение за придобиване на допълнителна квалификация или повишаване на квалификацията треньор по колоездене.

І. 13. Съдействие на БКС относно параколоезденето. Трябва да се отбележи, че спортът за високи постижения за хора с увреждания получи съществен импулс за развитие през последните години в световен мащаб.

І. 14. И не на последно място: Българският колоездачен съюз ще поема разходите за  държавните първенства във всички възрасти и разновидности на колоездачния спорт:

• храна и нощувки

• медицинско обезпечаване

• съдийски състав

• медали и купи

І. 15. Да се премахне разделението в колоездачния спорт - пълна равнопоставеност на всички клубове и дейци.

 

Вместо заключение: без обединение на усилията на всички, без всекидневни прояви на любов към нашия чудесен спорт и най-добрите, находчиви и умни идеи са обречени на неуспех.  

И съвсем накрая: Вярвам, че въпреки лошото състояние, в което сега се намира нашият спорт, той все пак има бъдеще. Ако нямах тази вяра, повярвайте, нямаше да имам и самочувствието да ви занимавам с моите идеи, а още по-малко - с кандидатурата ми за този отговорен пост.

                                                Доц. Иван Колев, доктор

Коментари

Велообщество

[1] 2 3 4  ...21