Новини

СКК "Зебри": Програма за излизане от кризата в колоезденето

 

 

 

На 14 март т. г. ще се състои извънредно oтчетно-изборно събраниe в Българския колоездачен съюз /БКС/. Битката за власт, надяваме се, ще е и битка на идеи.  

Хубаво е, че вече се появяват и разпространяват програми и концепции, обсъждат се предложения, кроят се планове за по-добро развитие на този, обичан от българите, спорт.

В редакцията на maxbike.bg получихме текст, озаглавен „Програма за излизане от кризата на колоезденето“, подписана от дългогодишния деец от колоездачния клуб „Зебри“ /Нови Искър/ Валентин Иванов.    

Готови сме да публикуваме и други текстове - коментари, анализи, мнения, предложения и т. н. по въпроси, свързани с развитието на колоезденето у нас, в контекста на наближаващото Общо събрание на БКС. Очакваме оригинални, находчиви, но и осъществими идеи за оздравяване на обстановката в нашия колоездачен спорт.      

 

 

Програма за излизане от кризата на колоезденето

 

1. Структура на ръководните органи в БКС:

а. Управителен съвет /УС/, състоящ се седем души: трима по право - председателят на треньорския съвет /избран от треньорите/, председателят на Републиканската съдийска колегия /избран от съдиите/, и секретарят /избран от Общото събрание/.

б. Секретарят е материално отговорно лице. Той се избира от Общото събрание и е член на УС на БКС.

в. Останалите членове се предлагат от Президента на БКС като негов екип (личности с авторитет в бизнеса и институциите).

г. Председателят на контролния съвет присъства на заседанията без право на глас.

 

2. Делегатите за Общите събрания да бъдат определяни на заседания на УС от съответния клуб. Легитимността им да се удостоверява с протокол, подписан от членовете на УС, и с печат на клуба.

3. Гласуването при избора на ръководство на БКС винаги да бъде тайно.

С тези промени ще бъде сведена до минимум възможността за вземане на еднолични решения при управлението на БКС.

 

Новото ръководство да поеме задължението:

1. Да подготви пакет от нормативни документи, наредби, правилници, основани на закона ЗЮЛНСЦ, Закона за спорта, Устава на БКС, които да бъдат прилагани с еднаква  сила към всички клубове.

2. Да подсигури щатни треньори за развиващите се национални гарнитури – отбори за писта, шосе и други направления.

3. Обиколка на България - може да бъде отдавана на друга организация за провеждане  само с договор за една година, сключен в преходната година с две задължителни точки:

1. Сума от 80 000 /осемдесет хиляди/ лева, внесени предварително в отделна сметка на БКС, които да бъдат разпределени между спортните клубове по схемата на ММС, съгласно техните спортни  постижения от предходната година, без право да се  пренасочват от БКС в други направления.

2. Персоналът, обслужващ Обиколката, да бъде от лица, ангажирани с дейността на клубове, които членуват в БКС.

4. Годишните отчетни събрания да се провеждат задължително до 20 декември всяка година.

5. При неспазване на тези основни правила, клубовете могат да смятат, че имат основателно право да искат оставката на ръководството.

Готови сме да подкрепим всяка кандидатура, на чиято програма е залегнал смисълът на горното виждане, в противен случай ще започнем действия за осъществяването на предложената от нас програма.

                                                                                     Валентин Иванов – СКК ,,ЗЕБРИ”

Коментари

Велообщество

[1] 2 3 4  ...21